top of page

Kunskapsjakten

Kunskapsjakten är en metod för att på ett konstruktivt sätt tillsammans bearbeta och lösa utmaningar inom ett specifikt område där gruppens gemensamma kunskaper och erfarenheter tas tillvara.

 

Ledaren föreslår ett gemensamt tema för bearbetning och skriver upp detta synligt för alla deltagare.

Deltagarna grupperas, med varje grupp bestående av minst fyra och högst tio personer. Varje grupp får i uppgift att formulera en fråga, inom det övergripande temat, som de vill ha svar på från de andra grupperna (denna fas tar cirka fem minuter).

Varje grupp väljer sedan två representanter ”kunskapsjägare”, en som ska dokumentera och en som ska ställa frågor. Därefter lämnar alla kunskapsjägare sin grupp och rör sig i en cirkel till nästa grupp. Kunskapsjägare representerar sin ursprungliga grupp, ställer sina frågor till den nya gruppen och dokumenterar svaren. De kvarvarande medlemmarna i gruppen agerar som resurser och försöker svara på frågorna som de besökande representanterna ställer. Efter cirka sju till tio minuter flyttar grupperna en gång till till nästa grupp. Beroende på hur lång tid som finns till förfogande kan 1–4 roteringar genomföras.

Efter den sista rotationen återvänder kunskapsjägarna till sina respektive hemgrupper. De delar med sig av de svar och tankar de har samlat in från de andra grupperna. Gruppen fördjupar diskussionen kring frågan och skapar sedan en sammanfattning på ett blädderblock. Både frågan och gruppens förslag på lösningar dokumenteras, gärna med hjälp av både bild och text.

Grupperna presenterar sedan för varandra, antingen genom en vernissage där deltagarna går runt och tittar på resultaten och grupperna kort berättar, eller enbart genom att grupperna informerar varandra. Att ha något att dricka och små tilltugg under vernissagen är ofta välkommet.

Ytterligare läsning:

https://www.sensus.se/ledare/metodbanken/kunskapsjakten/#section-implementation

bottom of page