top of page
bannar frågeenkät hållbar vättlefjäll m leader 3.png

Vättlefällplattform - Hållbara Vättlefjäll

Vi har fått Leader-medel för att genomföra en tillämpat förstudie för att starta upp en samarbets- och driftorganisation för ett hållbart nyttjande och utveckling i naturområdet Vättlefjäll.

 

Genom att knyta ihop de olika aktörer som är verksamma idag och i framtiden i Vättlefjäll får området och aktörerna möjlighet att samplanera, nyttja och växa med varandras kunskaper, kompetenser och andra resurser.

Projekt är indelat i en dialogprocess, forumsmöten för att ta fram tematiska arbetsområden samt  en tillämpa och genomförande fas som ska inledas med en konferens där samarbets- och driftorganisation, Vättlefjällplattformen, bildas och startas.

Projektet ägs av Tikitut community-based tourism. Vi arbetar i samverkan och med projektstöd av Länsstyrelsen, Västkuststiftelsen och Västra Götalands Regionen.

Projektet är finansieras med LEADER-medel från LEADER Längs Göta älv och Jordbruksverket.

Logga VGR.jpg
Om Hållbar Vättlefjäll
IMG_20221213_091134.jpg

01

Första fasen av projektet

Vi initiera en dialogprocess med aktörer från projektområdet som vi inte har nått tidigare samt med utbildningsinstitutioner, akademi och forskning för att skapa förutsättning för hållbar organisationsutveckling av plattformsstrukturen.

Dialogprocessen kommer att avslutas med ett dialogmöte för att presentera resultatet från denna fasen, gemensam identifiera arbetsområdan och arbetsuppgifter samt att dela in oss olika aktörer i arbetsgrupper.

01 Första fasen

Tikitut, Länsstyrelsen och Västkuststiftelsen har en besöks- och dialogdag för att kika på delar av Vättlefjäll utifrån arbete för natur- och kulturvården, utveckling av tillgängligt friluftsliv och inkludering av social hållbarhets arbete.

Bild med dialogdag deltagare.jpg

Välkommen att läsa vårt första

Nyhetsbrev vår 2023

NYHETSBREV 1 Hållbara Vättlefjäll 2023 .png

Januari och febuari

Vi fortsätter att arbetar med återförankringen av projektet.

Samtalen med Västra Götlands Regionens platsutveckling leder till att VGR beslutar att de stödja vårt arbete.

Vi arbetar också med att förbereder stormötet som har som mål att tillsammans med de olika aktörerna forma ett förslag till en samarbetsplattform för Hållbara Vättlefjäll kopplat till sitt omland. Framåt försommaren 2023 inbjuds sedan till startkonferens för att besluta om förslagen.

Dokumentation av mötet (innehåller även sammafatttning av vår dialogprocess)

Inbjudan till mötet

Deltagarlistan till möte

Inbjudan stormöte 2 mars 2023 hållbara Vättlefjäll.png

Stormöte 2 mars 2023

Första veckan i mars (2 mars) var vi 36 aktörer som började den konkreta processen att forma förslag till en samarbetsorganisation för ett hållbart nyttjande av Vättlefjäll.

Här kan du ladda ned Deltagarlista och presenationen: Hållbara Vättlefjäll 2022-2023 Stormöte 2 mars 2022

 

I en öppen workshop började deltagarna lägga den första grunden av förslag till vision och handlingsplaner runt följande huvudområden:

  1. Vision och organisation    

  2. Samfinansiering

  3. Natur och kulturvård, skogsbruk och skogsbete (betande djur)

  4. Social hållbarhet och hälsa med friluftsliv, idrott och naturturism.

  5. Ledutveckling - vandring, cykling, ridning

Läs mer om resultatet i vår dokumentation av mötet.

Dokumentation av mötet (innehåller även sammafatttning av vår dialogprocess)

Inbjudan till mötet

Deltagarlistan till mötet

Presenationen: Hållbara Vättlefjäll 2022-2023 Stormöte 2 mars 2022

Dokumentation av stormötet 2 mars

Dokumentation Stormöte Mars 2023.png
till dokumentation av stormötet.png
02 Andra fasen
00 Dokument för nedladdning
bottom of page