top of page
bannar frågeenkät hållbar vättlefjäll m leader 3.png

Vättlefällplattform - Hållbar Vättlefjäll

Vi har fått Leader-medel för att genomföra en tillämpat förstudie för att starta upp en samarbets- och driftorganisation för ett hållbart nyttjande och utveckling i naturområdet Vättlefjäll.

 

Genom att knyta ihop de olika aktörer som är verksamma idag och i framtiden i Vättlefjäll får området och aktörerna möjlighet att samplanera, nyttja och växa med varandras kunskaper, kompetenser och andra resurser.

Projekt är indelat i en dialogprocess, forumsmöten för att ta fram tematiska arbetsområden samt  en tillämpa och genomförande fas som ska inledas med en konferens där samarbets- och driftorganisation, Vättlefjällplattformen, bildas och startas.

Projektet ägs av Tikitut community-based tourism och drivs tillsammans med Länstyrelsen och Västkuststiftelsen.

Projektet är finansieras med LEADER-medel från LEADER Längs Göta älv och Jordbruksverket.

Västksutstiftelsen logga.jpg
Om Hållbar Vättlefjäll
IMG_20221213_091134.jpg

01

Första fasen av projektet

Vi initiera en dialogprocess med aktörer från projektområdet som vi inte har nått tidigare samt med utbildningsinstitutioner, akademi och forskning för att skapa förutsättning för hållbar organisationsutveckling av plattformsstrukturen.

Dialogprocessen kommer att avslutas med ett dialogmöte för att presentera resultatet från denna fasen, gemensam identifiera arbetsområdan och arbetsuppgifter samt att dela in oss olika aktörer i arbetsgrupper.

01 Första fasen

Tikitut, Länsstyrelsen och Västkuststiftelsen har en besöks- och dialogdag för att kika på delar av Vättlefjäll utifrån arbete för natur- och kulturvården, utveckling av tillgängligt friluftsliv och inkludering av social hållbarhets arbete.

Bild med dialogdag deltagare.jpg
00 Dokument för nedladdning
bottom of page