top of page

Metodbank

Sidfot - Alla loggor.png
IMG_20230302_161509_edited.jpg

Inkluderande möten

Metod för att strukturera möten effektivt för att säkerställa inkludering, deltagande och bidrag från alla deltagare.

World Café - samlar idéer

Metod för en grupp att samla in idéer och åsikter från många deltagare på ett enkelt och snabbt sätt.

Spiced Chai
stormöte 4 okt grupparbete 3_edited_edit

NowWowHowCiao - Prioritera

Metod för att prioritera olika handlingsförslag tillsammans med många deltagare på ett enkelt och snabbt sätt.

Fiskskål - Reflektion

Metod för att främja en öppen och respektfull diskussion som kan leda till djupare insikter och bättre gruppdynamik.

En dialogmetod för att till exempel komma vidare när man har kört fast i en arbetsgrupp eller utbildningsgrupp.

Underwater Photographer in School of Fis
IMG_20191209_120221_edited_edited.jpg

Bra, mindre bra - Utvärdering

Metod för utvärdering där deltagarna både får reflektera själv och ge återkoppling till varandra över det som hänt. Den kan användas t ex efter ett evenemang eller ett möte. Resultaten kan användas för att ge alla möjligheten att uttrycka sig, vara delaktig it processen och förbättra nästa sammankomst med konkreta förslag,

Kunskapsjakten - hitta lösningar

En metod för att på ett konstruktivt sätt tillsammans bearbeta och lösa utmaningar inom ett specifikt område. Gruppens gemensamma kunskaper och erfarenheter tas tillvara.

IMG_20230307_175547_edited.jpg
svampar på stubbe Ulla_edited.jpg

Hitta fler metoder

Det finns många fler metoder att hitta på internet om man är intresserad.

Exempel på sökord:

Processledning, kommunikationsmetoder, facilitering, grupputvecklingsmetoder, grupprocesser, m.m

bottom of page