top of page

World café

Vid det första stora mötet använde vi en variant av en metod som kallas Worldcafé. 

Formatet är mycket enkelt och påminner starkt om hur vi människor naturligt beter oss vid t.ex. fikapauser under en traditionell konferens, dvs. vi väljer vilka vi sitter med och vi kan röra på oss. 

 

När använder man metoden? 

Detta är ett sätt för en grupp att samla in idéer och åsikter från många deltagare på ett enkelt och snabbt sätt. 

 

Så här går det till: 

Förbered ett antal bord i ett stort rum med ett tema var.  Kom med förslag på öppna frågor så att deltagarna kan börja diskutera. Vi bygger på kollektiv intelligens - ingen enskild person vet svaret, men alla vet svaren och det här är ett sätt att få ut det mesta av kunskaper och idéer.  Därför är det viktigt att ni lyssnar på varandra och låter varandra tala. 

 

Spelregler: 

  1. Lyssna på varandra och låt varandra prata

  2. Skriv ner vad ni pratar om: Varje bord ska välja en person som ska skriva, men personen behöver inte stanna kvar vid bordet utan kan lämna över sin roll till någon annan. 

  3. Alla får skriva sina tankar och idéer på post it-lappar eller på stora papperslappar. 

  4. Efter en viss tid (t ex 15min, facilitatorn ger ett tecken) kan ni bestämma om ni vill flytta till ett annat bord eller stanna kvar (ni kan också stanna kvar).

  5. Alla behöver inte stanna 15 minuter vid varje bord. Om du känner att du inte har något att bidra med kan du gärna gå över till ett annat bord under tiden. 

  6. Acceptera varandras åsikter: Varje person som sitter runt bordet är precis rätt, eftersom ni delar ett intresse för just den frågan. 

  7. Ta pauser och sträck på benen eller ta lite luft utomhus när du känner för det. 

 

Var tydligt med mål och konkreta resultat som ni vill att få ut av det. 

Återsamling: Alla samlas och vi presenterar för varandra under 5 minuter vad vi har kommit fram till på varje bord. Se till att någon antecknar eller samlar in alla post its och gör en sammanfattning av det. Kommunicera nästa steg och dra slutsatser.
 

 

Ytterligare läsning: https://servicebanken.helasverige.se/world-cafe/

bottom of page