top of page

NowWowHowCiao

Vid det andra stora mötet använde vi en metod som kallas NowWowHowCiao, för att kunna prioritera olika handlingsförslag tillsammans med många deltagare på ett enkelt och snabbt sätt. 

 

Förbereda stationer för prioriteringsarbete med de olika huvudteman vars förslag skulle prioriteras. Skriva ut och placera ett stort ark med en prioriteringsmatris vid respektive station där deltagarna ska sätta upp sina prioriteringar av mål. 

Skiva ut de olika förslag på små papper eller skriva på post it lappar. 

Stationsledare för arbetet 

Utse stationsledare för varje station i förväg och förbereder de för uppgiften. De stannar kvar på varje station och bistår de tre grupperna som roterar och besöker varje station. 

 

Prioriteringsmatrisen 

Vid alla stationer finns en prioriteringsmatris där olika förslag kan  placeras i angelägenhetsgrad och möjlighet att genomföra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOW!: Förslag och idéer som lätt och snart kan genomföras i    praktiken. 

WOW!: Viktiga förslag till åtgärder som bör genomföras närmaste året. 

HOW?: Viktiga, ambitiösare och innovativa förslag som kräver mer planering  och tid för genomförande 2025-2030. 

CIAO!: Förslag som redan görs eller är orealistiska och som bör läggas åt  sidan.  

Prioriteringsmatrisen möjliggör för alla workshopsdeltagare att vara  delaktiga i att arbeta fram och ha medansvar i de framtagna besluten.

 

Prioriteringsarbetet vid stationerna 

Då en grupp kom till en station introducerar stationsledaren temat. Gruppen bestämmer tillsammans den bästa platsen i matrisen för att prioritera varje förslag och placera den så exakt som möjligt. Efter en viss tid som facilitators kommunicerar, går gruppen till en ny station och arbetar med ett nytt huvudtema.  

Presentation av de prioriterade målen 

Efter att alla deltagit i prioriteringsarbetet på alla stationer presenterar  gruppledare resultaten från grupperna och vilka förslag som prioriterats.

Tänk på att ta anteckningar eller spela in sammanfattningar. 

Ytterligare läsning:

https://medium.com/@joellewhagen/how-now-wow-ciao-2241cf6d6314

https://www.makeuseof.com/how-to-brainstorm-with-how-now-wow-method/

NowWowHowCiaomatrisen.png
bottom of page