top of page

Bra, mindre bra - Utvärdering

Det här är en metod för utvärdering där deltagarna både får reflektera själva och ge återkoppling till varandra över det som hänt. Den kan användas t ex efter ett evenemang eller ett möte. Resultaten kan användas för att ge alla möjligheten att uttrycka sig, vara delaktiga i processen och förbättra nästa sammankomst med konkreta förslag.​​

 

Deltagarna funderar igenom följande frågeställningar och skriver ner sina tankar på ett papper som de sedan lämnar till ledaren.

  • Detta var bra

  • Detta var mindre bra

  • Till nästa gång önskar jag

  • Hur har jag som deltagare fungerat?

  • Något tänkvärt du vill dela med dig av

 

Metodbeskrivningen är tagen från:

Sensus metodbank

bottom of page