top of page

UVUC

In 2015 our project started, UVUC – Young adults and community-based tourism

The aim was to increase the employability of long-term unemployed young adults by giving them  knowledge and competence on sustainable tourism, cultural heritage, entrepreneurship and development of sustainable attractions.

 

However, 2015 was also the year when many people were forced to leave their homes and reached Sweden. We experienced that UVUC with its diverse group of teachers, practical elements and the real meeting with people living in Gothenburg attracted newcomers. Very soon newcomers became the core group of our project.

During more than three year 77 people participated in UVUC. 68 were newcomers. They took us on a journey we didn't had thought of.

We learned when working in UVUC (we together with the newcomer) how we as a tourist organisation can open up tourism to also become a tool for inclusion, practice the new language and understanding the new home.

Many of the participants stated that UVUC gave them  an understanding of the new home, accelerated speaking swedish, gave them learning experiences and felt included.

UVUC started as an Allmänna Arvsfonds project, www.arvsfonden.se. After three year UVUC got included in our regular activities until changes in the swedish employment regulations forced us to pause UVUC.

Profint

Ett Erasmus + projekt i samarbete med MCG Soc. Coop., Italien; Missions locales, Frankrike; Social Innovation, Frankrike och

Tikitut community-based tourism, Sverige.

Professionalisera aktörerna som arbetar med integration av migranter och flyktingar

PROFINT-plattformen finns online!

 

PROFINT-plattformen handlar om att professionalisera yrkesverksamma och organisationer som arbetar med integration av migranter och flyktingar i Europa. Plattformen bygger på PROFINT-modellen och dess rekommendationer inom fyra handlingsområden för aktörer som arbetar med integration av migranter och flyktingar.

 

Plattformen erbjuder:

- PROFESSIONELLA RESURSER (pedagogiska fall, verktyg, goda exempel) kopplade till modellen, presenterade och strukturerade för att främja användarnas lärandeprocess.

 

- EN UTBILDNING online som yrkesverksamma kan genomföra individuellt eller i grupp och som innehåller allt stöd som behövs för att organisera en utbildning på plats, anpassad efter deltagarnas sammanhang och önskemål.

 

PROFINT-plattformen är PROFINT-projektets slutprodukt. Projektet har genomförts i form av ett Erasmus + -partnerskap i samarbete mellan fyra mindre organisationer i Frankrike, Italien och Sverige. Organisationerna erbjuder stöd och utbildning för personer som står långt från arbetsmarknaden. Organisationernas mål har varit att utifrån egna erfarenheter utveckla stöd för yrkesverksamma som arbetar med integration av flyktingar och migranter för att kunna bygga upp effektiva stödstrukturer. Hela projektet har handlat om två frågor: hur kan vi möta alla de behov av kunskaper och lärande som nyanlända har och hur kan vi kombinera olika åtgärder och initiativ för att tillgodose deras behov.

 

PROFINT-projektets tillvägagångssätt påminner om aktionsforskning där processen i partnerteamet har pendlat fram och tillbaka mellan att analysera metoder/pröva och formulera/skapa verktyg.

 

I PROFINT-projektet har partnerteamen själva konkret erfarenhet av professionaliseringsverktygen som skapats som resurs på PROFINT-plattformen för alla som vill uppnå framgångsrik integration av migranter och flyktingar i det nya landet..

 

Välkommen till www.profint.org

bottom of page