top of page

KICK-OFF

TEAMBUILDING

LEDNINGSGRUPPS

MÖTEN

Allt är planerat från början till slut
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

Samlas kring maten och lär känna varandra på nytt genom möten med andra männiksor.

Våra upplevelser kan kombineras efter era önskemål - ni boka vi ta hand om er.

Upplev varandra i nya utmaningar

Låt er föras

Möt de som bo i staden

Upplev varandra i gränslandet mellan staden och landet

Låt er föras

Lär känna nya delar av staden

Ring gärna om

du vill veta mer

Upplev en ny mötesatmosfär

Håll ert planeringsmöte hos en lokal organisation

Tikitut-matupplevelser

Tikitut-stadsvandringar

Möten

Vi tar hand om er

Ni bidrar till samhällsbygge.

Inkluderande upplevelser som

logo_globala_malen-1.png
10-minskad-ojamnlikhet.png

Främja social, ekonomisk och politisk inkludering

11-hallbara-stader-och-samhallen.png

Främja utbyte mellan människor, stad och land

12-hallbar-konsumtion-och-produktion.png

Främja lokal kultur och lokala produkter

Gäst, Västra Götaland Region

Att få ta del av Bergsjöns historia och möta den mångfald som berikar stadsdelen var en ny, positiv upplevelse för mig. Det Bergsjön som jag fick se stämmer inte alls med mediebilden. 

 

Nu vet jag mer om Bergsjöns historia, hur man tänkte när miljonprogrammet skapades och hur man idag arbetar med att utveckla stadsdelen tillsammans med de som bor där. 

 

Detta är hållbar utveckling!”

Gäst, offentligt anställt från Norge

Det är en unik och lärande upplevelse att vara med.

 

Fortsätt med ert arbete.

Gäst, Sweco hållbarhetsgrupp

Vi har hållit våra workshops-dagar på olika platser i Sverige bl a på Ishotellet. Det har varit en häftig upplevelse.

Men att ha varit på Tikitut har varit en stor skillnad.

 

Det personliga mötet under de olika aktiviteterna har gett så mycket mer. Vi har varit delaktig och det blev många samtal.

 

Vi har inte enbart bilder att ta med oss hem utan även berättelser om människorna och området.”

bottom of page