top of page

Metodbank

Inkluderande möten

Metod för att strukturera möten effektivt för att säkerställa inkludering, deltagande och bidrag från alla deltagare.

World Cafe - Samla ideér

Metod för en grupp att samla in idéer och åsikter från många deltagare på ett enkelt och snabbt sätt.

NowWowHowCiao - Priotisera

Metod för att prioritera olika handlingsförslag tillsammans med många deltagare på ett enkelt och snabbt sätt.

Flera metoder

Länkar med tips på fler metoder och andra metodbank

bottom of page